Origine

Het basismateriaal voor de productie van cellofaan is cellulose (ook wel houtpulp genoemd), het meest voorkomende natuurlijke polymeer ter wereld. De houtpulp in onze cellofaan is afkomstig van gecertificeerde bossen volgens de twee belangrijkste internationale bosbouwcertificatiesystemen: de FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). De pulp is afkomstig van bomen die zijn gekweekt in omstandigheden die geen extra irrigatie vereisen. Het gebruik van herbiciden, insecticiden en meststoffen is laag om de milieueffecten van dit proces te minimaliseren.

Kortom, voor de productie van cellofaan gebruiken we een hernieuwbare grondstof,  een niet genetisch gemanipuleerd gewas. Het is tevens geen voedingsbron, dit in tegenstelling tot sommige andere folies die bijvoorbeeld maïs als grondstof gebruiken.

Na gebruik

Cellofaan kan na gebruik op verschillende manieren ecologisch verwerkt worden. Alle cellofaan die wij verwerken is gecertificeerd voor zowel industriële compostering als thuiscompostering.
Daarnaast heeft cellofaan dezelfde calorische waarde als hout, waardoor het dus ook als brandstof kan worden gebruikt. Dit kan een alternatief vormen wanneer compostering niet mogelijk is.
Een andere mogelijkheid is vergisting.

Op dit moment wordt onze cellofaan ook getest op marine-biodegrabiliteit.

Levenscyclus

De levenscycles van cellofaan, van grondstof tot composteren:

Meer over de eigenschappen van cellofaan als verpakkingsmateriaal vindt u hier.